Werken op een VVE-peuterspeelzaal

Werken op een VVE-peuterspeelzaal

Na bijna 20 jaar gewerkt te hebben op verschillende kinderdagverblijven van Sam&ko in Deventer, heb ik de overstap mogen maken naar een combi-baan in VVE-peuterspelen en de buitenschoolse opvang. Ik werk inmiddels nu alweer een aantal jaar op Sam&billy, die gevestigd is in basisschool De Vijf-er op de Vijfhoek.

Sam&billy peuterspelen is een VVE-locatie. Op een VVE-locatie spelen peuters met en zonder een VVE-indicatie gezellig samen op één groep. Kinderen met een ontwikkelings- of taalachterstand, krijgen vanuit het consultatiebureau een VVE verklaring en komen dan 4 ochtenden bij ons spelen en kunnen op deze manier, met wat extra aandacht en tijd hun achterstand inhalen en beter en zelfverzekerder starten op de basisschool.

Alle kinderen krijgen een heel mooi en gevarieerd aanbod volgens de VVE-piramide methode. Met Piramide werken we volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend en is verdieping ‘ingebakken’. Daarbij is er aandacht voor alle 8 ontwikkelingsgebieden. Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

Begin van de ochtend gaan we in de kring en heten we elk kind welkom. Samen zingen we het ‘goede morgen lied’ en daarna wordt het hulpje van de dag wordt gekozen, deze telt alle kinderen die er die dag zijn. We herhalen het tellen dan drie keer op verschillende manieren. (Verder mag het hulpje van de dag gedurende de ochtend ook helpen met fruit uitdelen, de jassen ophalen en de deur openen aan het einde van de ochtend.)

De rest van de ochtend spelen en werken we met de kinderen, in groepjes en individueel, tijdens een vast dagritme aan het thema. Dit geeft de kinderen houvast doordat ze weten wat er komen gaat. Dit is ook visueel zichtbaar voor de kinderen op de dagritme kaarten, die in de groep hangen.

Spelen op de peuterspeelzaal is een niet alleen leerzaam, maar ook heel erg leuk! We maken ook uitstapjes, spelen veel buiten, doen (gym)spelletjes, lezen samen boekjes en zingen veel liedjes. We organiseren regelmatig leuke activiteiten met de beide peutergroepen samen, zoals een voorleesontbijt, de jaarlijks terugkerende wandel driedaagse, carnaval, paas- en kerstfeestjes en een gezellige picknick in de zomer.
De kinderen ontdekken zichzelf en andere peuters om zich heen en omdat de kinderen veelal doorstromen naar de basisschool De Vijf-er, maakt dit de overgang ook makkelijker voor ze. Ze kennen altijd wel een kindje uit hun nieuwe klas. Dat we veel samenwerken met de school voor een mooie doorgaande lijn en alles in één pand zit draagt hier natuurlijk ook aan mee.

We vinden het contact met ouders erg belangrijk en nodigen hen dan ook regelmatig uit voor een ouder/kind activiteit. De Ouderapp geeft ouders en verzorgers een mooie kans om mee te kijken in wat we de kinderen allemaal aanbieden, door het delen van foto’s en kleine verslagjes, krijgen ze naast de uitgebreide mondelinge overdracht, een breder beeld bij datgene wat het peuterspelen zo leuk en leerzaam maakt voor de kinderen.

Samen met een enthousiast team, ouders, school en externe professionals leggen we voor de kinderen een stevige basis voor de toekomst. Dat maakt het werk voor mij elke dag een feestje. Aansluiten bij de kinderen en kijken waar hun behoeften liggen en samen overleggen hoe dat wat we aanbieden zodat dat het beste bij de kinderen aansluit. Geen kind is immers hetzelfde!

Tamara Tiggelovend-Bodewes
Pedagogisch medewerkster Sam&billy