Werkbezoek Sam&ko aan IKC* de Hoge Hoeve

Werkbezoek Sam&ko aan IKC* de Hoge Hoeve

Afgelopen woensdag 29 november zijn de managers van Sam&ko op werkbezoek geweest bij IKC de Hoge Hoeve. Dit IKC in Westervoort is een samenwerkingsverband tussen drie partners: SCOR basisonderwijs, kinderopvang Zonnekinderen en Zozijn Kind & Jeugdhulp.

We werden ontvangen door Wim Oosterman, directeur van het IKC. Vol passie en enthousiasme vertelde hij over zijn IKC! Hij nam ons mee in hoe het IKC gestart is, waar ze tegenaan zijn gelopen, waar ze nu staan en hoe de organisatie en structuur er uit zien. We zagen een IKC met één pedagogisch klimaat en doorgaande lijn, één leerlingvolgsysteem, één IKC directeur en één IKC team met integrale werkgroepen en gezamenlijke externe communicatie.

Het werd een leerzame en interessante ochtend die ons veel inspiratie heeft gegeven! We hebben gezien dat er veel mogelijk is als de neuzen van betrokken partners dezelfde kant uit staan en de wil aanwezig is om samen te bouwen aan één IKC. Hierbij is één gezamenlijke missie en visie die door alle partners gedragen wordt van cruciaal belang net als de voorwaarde dat alle partners gelijkwaardig zijn en er onderling vertrouwen is.

Na afloop van het gesprek nam Wim ons mee voor een rondje door het IKC. Zo konden we zien hoe de Hoge Hoeve is ingedeeld en hoe de praktische invulling van het IKC plaatsvindt. De input van deze ochtend nemen we mee in onze samenwerking met scholen in Deventer.

* Integraal Kind Centrum