Vraag & antwoord

De meest gestelde vragen op een rijtje

Hoewel er geen lange wachtlijsten zijn is het moeilijk te zeggen. Wij hebben veel opvangmogelijkheden verspreid over heel Deventer. Ook op korte termijn kunnen wij veel voor u betekenen. Heeft u hele specifieke wensen voor een bepaalde locatie of voor bepaalde dagen, dan kan het soms wat langer duren. Neem vooral contact met ons op, want wij bespreken graag uw wensen en zoeken daar de best passende oplossing voor!

Natuurlijk! Wij bieden gezinnen altijd gelijktijdige opvang aan voor alle kinderen.

Nee, wanneer uw kind bij ons naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of naar de gastouder gaat, heeft het zelfs garantie op een plek op de BSO. Wanneer uw kind bijna 3 jaar is, bellen wij u om uw wensen te bespreken. Tot een half jaar voor de start op de basisschool garanderen wij een doorstroom plaats naar de buitenschoolse opvang.

Ja hoor, dat kan. Geef het zo snel mogelijk aan ons door, dan kijken wij naar de mogelijkheden voor het verlengen van de plaatsing.

Ja, dat kan, net als een combinatie kinderdagverblijf en peuterspelen, of kinderdagverblijf en gastouderopvang. BSO en gastouderopvang kan overigens ook. Voor de kinderopvangtoeslag mag voor BSO maximaal 70% en voor KDV maximaal 140% van de werkuren (van de minst werkende partner) opgeven.

Belt u vooral met onze medewerkers om uw wensen kenbaar te maken!

Dat ligt er aan. Een ziek kind is meestal liever thuis. Wanneer uw kind redelijkerwijs kan meedraaien in de groep kunt u overwegen uw kind toch te brengen. Wordt uw kind tijdens de opvang ziek of gaat het toch niet goed, dan bellen wij u om te overleggen of het niet beter is om uw kind op te halen.

Sam&ko voldoet aan alle eisen. Daarom zijn alle locaties en gastouders opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. U vindt hier ook alle inspectierapporten van de GGD en de LRK nummers van iedere locatie.

De GGD komt 1 keer per jaar.

De opzegtermijn is 1 maand. U kunt iedere dag van de maand opzeggen. Stel, u wilt de opvang stoppen per 10 juni, dan moet u uiterlijk op 9 mei opzeggen. Dit geldt ook wanneer u een deel van de opvang stop wilt zetten.

Naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie Gunning term vierogenprincipe geïntroduceerd voor de  dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht; de beroepskracht of beroepskracht in opleiding kan de werkzaamheden uitsluitend verrichten terwijl hij/zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan.

Het doel is om situaties te voorkomen waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik van kinderen in de kinderdagopvang. Een beroepskracht weet dat er op ieder moment iemand binnen kan lopen, kan meekijken of meeluisteren. Er zijn geen momenten op een dag dat voor een beroepskracht te voorspellen is dat hij/zij gedurende bepaalde tijd niet gezien en/of niet gehoord alleen kan worden

De dagopvang moet per 1 juli 2013  voldoen aan het vierogenprincipe. Vanaf dat moment vormt het een onderdeel van de inspectie door de GGD.

Ga daarvoor naar de website: www.toeslagen.nl. Daar vindt u alle informatie en kunt u bovendien het programma downloaden om de toeslag aan te vragen of te wijzigen. Houdt  u er rekening mee dat u de eerste keer ongeveer 6 weken moet wachten voordat u de toeslag op uw rekening ontvangt.

Op onze website kunt u een proefberekening. Dit kan ook op de site van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Ja, dat kan als beide ouders werken, of, wanneer u een alleenstaande werkende ouder bent. Kijk voor alle details op www.toeslagen.nl (kinderopvangtoeslag).

Dat klopt, maar het peuterspelen wat Sam&ko aanbiedt, valt onder kinderopvang en daarvoor kunt u dus wel een vergoeding krijgen (het gaat om opvang van 0-4 jarigen in een kindercentrum!)

Mocht u geen recht meer hebben op de kinderopvangtoeslag omdat u helaas (tijdelijk) geen werk meer heeft, dan hoeft u niet per direct de kinderopvangtoeslag stop te zetten.

De belastingdienst heeft voor ouders/verzorgers voor kinderen die naar een KDV of BSO gaan diverse regelingen in verschillende situaties. Kijk voor de regelingen op de site van de Belastingdienst onder “Kinderopvangtoeslag”, “Ik werk” en dan “Ik stop met werken”.

Mocht u helemaal geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, dan kan uw kind komen peuterspelen. In ruil voor 4 uur vrijwilligerswerk of mantelzorg per week, betaalt de gemeente Deventer de kosten van het peuterspelen.

Kijk ook op onze website bij tarieven en kinderopvangtoeslagen voor interessante informatie over werkloosheid en opvang.

Ja, dat kan altijd, maar dan betaalt u wel zelf de volledige kosten.

Op de volgende Sam&ko locaties kunt u luiers deponeren in de speciale recyclecontainers van de gemeente Deventer:

  • Sam&michiel, Maatmansweg 3, Deventer
  • Sam&pluk, Hendrik Verheesstraat 2, Deventer
  • Sam&zaza, Banekaterveld 32, Deventer
  • ’t Hovenhuus op de Worp, Leliestraat 27, Deventer

Op de meeste locaties bieden wij gratis speciale plastic luierzakken aan. Een zak is voldoende voor de vieze luiers en doekjes van 1 week.

Een (deel)opzegging kunt u doen door het sturen van een e-mail naar [email protected] of via het ouderportaal ‘Mijn Kinderopvang‘.

Het BSO contract omzetten is zeker mogelijk. Hiervoor hanteren wij 1 maand opzegtermijn.

Wilt u gebruik gaan maken van het BSO 40 weken contract i.p.v. BSO 52 weken dan vervallen de opgebouwde vakantie uren vanaf het moment dat het BSO 40 weken contract ingaat.

Ouders betalen voor feestdagen. Op deze dagen lopen de personeelskosten en huisvestingskosten gewoon door. Zouden wij deze dagen niet in rekening brengen, dan moeten de kosten worden verdeeld over minder dagen per jaar, waardoor de uur-prijs hoger wordt. Het is voor ouders gunstiger om meer uren tegen een lager tarief af te nemen, dan minder uren tegen een hoger tarief. Omdat ouders dan meer van de Belastingdienst terugkrijgen.

Verder is het goed om te weten dat we het tarief per jaar delen door 12 maanden, zodat we elke maand hetzelfde maandbedrag factureren en ook hetzelfde aantal opvanguren. We werken dus met gemiddelde opvanguren per maand. Vraagt u kinderopvangtoeslag aan, dan kunt u voor een heel jaar hetzelfde aantal uren doorgeven aan de Belastingdienst. Dat is wel zo eenvoudig en vaak voordeliger voor u als ouder.

Voor feestdagen geldt dat we deze dagen niet als ruildag kunnen aanbieden, omdat wij niet over voldoende open plaatsen beschikken. De GGD staat namelijk niet toe dat wij meer kinderen dan de toegestane groepsgrootte opvangen.