Tarieven

De tarieven van Sam&ko verschillen per opvangsoort

Kinderdagopvang

Het uurtarief voor opvang op het kinderdagverblijf op vaste dagen is:

Voor opvang gedurende 52 weken, 2023: € 9,56 per uur

Tarieven Kinderdagverblijf 2023

Bereken eenvoudig je netto maandlasten

Buitenschoolse opvang

Het uurtarief voor opvang op de buitenschoolse opvang is:

Voor opvang gedurende 52 weken, 2023: € 8,15 per uur
Voor opvang gedurende 40 schoolweken, 2023: € 9,08 per uur

Tarieven Buitenschoolse opvang 2023

Bereken eenvoudig je netto maandlasten

Algemene Voorwaarden en Toelichting Algemene Voorwaarden Kinderopvang, Dagopvang en Buitenschoolse opvang:

BMK-Algemene-Voorwaarden-Kinderopvang-Dagopvang-BSO_2018
BMK-Toelichting-Algemene-Voorwaarden-Kinderopvang-Dagopvang-BSO-2016-2017-2018

Peuterspelen
Het uurtarief voor het peuterspelen, 2023: € 9,80 per uur

In de onderstaande overzichten kun je de kosten voor het peuterspelen op jaarbasis lezen. Ook vind je hier extra informatie over de vergoeding door de gemeente Deventer.

Tarieven Peuterspelen 2023

Bereken eenvoudig je netto maandlasten

Gastouderopvang

Het bemiddelingstarief voor gastouderopvang is in 2023:
€ 41,29 voor het eerste kind van een gezin, € 30,28 voor het tweede kind en kosteloos voor het derde (of volgende) kind.

Het uurtarief voor opvang bij een gastouder in huis in 2023: ligt tussen de  € 6,03 en € 7,03 per uur ongeacht het aantal afgenomen uren. De gastouder en de vraagouder stemmen het uurtarief samen af, het minimale uurtarief is € 6,03.

Het uurtarief voor opvang bij jou in huis bepaalt de gastouder zelf. Dit is minimaal het minimumloon van de sector. Hierin heeft Sam&ko verder geen rol. Het uurtarief is ongeacht het aantal kinderen dat van één gezin tegelijkertijd wordt opgevangen.

Bereken eenvoudig je netto maandlasten

Algemene voorwaarden gastouderopvang