Schoolvrije dagen

Opvang bij Sam&ko op schoolvrije dagen

Op schoolvrije dagen bieden wij opvang aan, als zeven of meer kinderen hiervan gebruik maken. Tot vier weken voorafgaand aan de schoolvrije dag kunt u opvang bij ons aanvragen. Dit kan via de mail: [email protected] of telefonisch op: 0570 – 85 71 00.

Drie weken voorafgaand aan de schoolvrije dag hoort u van onze afdeling Klantenservice of er voldoende kinderen aangemeld zijn en of de opvang op deze schoolvrije dag doorgaat. We proberen hiervoor opvang op schoolvrije dagen zoveel mogelijk samen te voegen. Het kan hierdoor gebeuren dat uw kind(eren) op een andere locatie worden opgevangen dan gebruikelijk. De locatie waar de opvang plaatsvindt maken wij ook drie weken voorafgaand aan de schoolvrije dag bekend.

Op de website van de school vindt u de schoolvrije dagen voor uw school.

Heeft u een BSO 52 weken overeenkomst, dan is opvang op schoolvrije dagen op de contractueel vastgelegde dagen kosteloos. Wilt u opvang op een schoolvrije dag en heeft u een BSO 40 weken overeenkomst, of valt de schoolvrije dag op een niet contractueel vastgelegde dag? Dan kunt u extra opvang inkopen.  20160826_samenko-klein-extra_0076

Heeft u extra opvang ingekocht, maar wilt u de opvang toch annuleren? Dan kan dit kosteloos tot twee werkdagen na het bekend maken van de definitieve locatie.