Onze missie en visie

Hier staan wij voor

De behoeftes van individuele kinderen én ouders begrijpen en daar naar handelen. Dat is waar het bij Sam&ko om gaat. Ouders voelen zich gezien en gehoord door onze persoonlijke en betrokken benadering. Medewerkers van Sam&ko zijn dan ook oprecht geïnteresseerd in ieder kind. Zij zien wat een kind nodig heeft om zich veilig te voelen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De individuele benadering van ieder kind sluit daar bij aan. Door onze persoonlijke aanpak voelen zowel kinderen als ouders zich vertrouwd bij Sam&ko. Ouders merken aan alles dat hun kind echt gezien wordt.

Onze kernwaarden zijn:

iconen_deskundig_samko_webDeskundig

“Kinderopvang kent oneindig veel facetten en gezichtspunten. Medewerkers van Sam&ko zijn daarom nooit uitgeleerd. Stevige basiskennis is het fundament van waaruit wij onze deskundigheid verder ontwikkelen. De manier waarop wij situaties zien, beoordelen en naar handelen, komt zo op een steeds hoger niveau. Zelfreflectie en feedback zijn daarvoor onmisbare hulpmiddelen.”

iconen_dichtbij_samko_webDichtbij

“De locaties van Sam&ko zijn letterlijk dichtbij. In de buurt, in de wijk. Ook in figuurlijke zin staan we dichtbij mensen. We werken vanuit een persoonlijke, individuele benadering. We zijn een grote organisatie, maar voor u is Sam&ko vooral die ene medewerker die u kent, ziet en snapt. Dat zijn wij. We staan dichtbij uw gezin en uw kind.”

iconen_speels_samko_webSpeels

“Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Wij beschikken over de creativiteit om daar – voor elk kind afzonderlijk – op in te spelen. We wijken af van regels als we daarmee beter aansluiten bij de behoeften van het kind en het gezin. We bedenken nieuwe oplossingen voor bestaande of nieuwe problemen. Dat kunnen we doordat we met plezier en passie in ons werk staan.”