Gezonde leefstijl

Stimuleren van gezonde voeding en beweging

Sam&ko staat voor een ‘gezonde leefstijl’. Het stimuleren van gezonde voeding en het bevorderen van beweging staan bij ons centraal. Het beleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum, consultatiebureau en de beweegnormen van Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Bij veranderingen van richtlijnen en adviezen passen we ons beleid aan.

Na een lange periode van zorgvuldige voorbereiding gaan we op alle locaties van Sam&ko werken volgens dit beleid en met een nieuwe ‘menukaart’ waarin een nieuw assortiment producten is verwerkt.

Het nieuwe beleid is mede gebaseerd op bevindingen en adviezen die voortkwamen uit de scriptie van onze HBO-stagiaire. Zij heeft met veel pedagogisch medewerkers gesproken over zaken rondom het voedingsbeleid.

In de periode van voorbereiding heeft een werkgroep die onder andere bestond uit een aantal pedagogisch medewerkers nagedacht over een ‘gezonde menukaart’. Uitgangspunt bij het vaststellen van de “menukaart” was het advies van het Voedingscentrum voor wat betreft de producten en de hoeveelheden.

Onze ‘gezonde leefstijl’ gaat niet alleen over gezonde voeding, maar ook over het grote belang van voldoende bewegen met de kinderen. Naast gezond eten en drinken is dagelijks voldoende bewegen van groot belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Hierin zijn de pedagogisch medewerkers iedere dag een voorbeeld voor de kinderen!

We hebben het vernieuwde beleid met de leden van de Centrale oudercommissie besproken en toegelicht en zij hebben een positief advies uitgebracht! Dit betekent dat we nu echt van start kunnen gaan.

Onze pedagogisch medewerkers zijn allemaal deskundig op het gebied van gezonde leefstijl. En ze beschikken over de kennis over voeding en bewegen in relatie tot de ontwikkeling van kinderen.

Eén van de opvallende wijzigingen betreft het nieuwe beleid rondom traktaties in de BSO. Doordat de BSO groepen groot zijn is de kans aanwezig dat kinderen heel vaak een traktatie krijgen. Bovendien trakteert een schoolkind ook al op school. Voor de BSO geldt daarom het uitgangspunt dat de kinderen niet trakteren als ze jarig zijn. Op de BSO-locaties wordt de verjaardag uiteraard wel op andere wijze gevierd. Wanneer kinderen jarig zijn in de vakanties kunnen ouders afwijken van deze lijn, zodat de kinderen op de vakantie-BSO kunnen trakteren.

Hier kunt u meer informatie over ons beleid ‘gezonde leefstijl’ lezen.