Denkt u met ons mee?

Kom dan in onze oudercommissie!

De lokale oudercommissie:

 • overlegt met de clustermanager;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd over diverse beleidsterreinen;
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders;
 • bevordert betrokkenheid van ouders, bijvoorbeeld door het helpen organiseren van de ouderavond.

Wij zoeken ouders die:

 • mee willen denken en adviseren;
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen be├»nvloeden;
 • willen samenwerken met andere oudercommissieleden;
 • hun deskundigheid willen inzetten.

Wij bieden:

 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid, zoals:
  • kwaliteit;
  • gezondheid en veiligheid;
  • pedagogisch beleid;
 • lidmaatschap van BoinK;
 • scholingsmogelijkheden.

Informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met een van de pedagogisch medewerkers of de clustermanager van uw locatie.