Alle informatie over de kinderopvangtoeslag

De kosten voor kinderopvang zijn bruto kosten. Wanneer je werkt kun je een tegemoetkoming in de de kosten voor kinderopvang aanvragen bij de Belastingdienst: de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de tegemoetkoming is inkomensafhankelijk. Ouders die nog studeren of in een re-integratie- of inburgeringstraject zitten, hebben soms ook recht op deze toeslag.

Bereken direct je netto kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag en werkloosheid: gratis opvangmogelijkheden bij Sam&ko
Wanneer je werkloos raakt, heb je in ieder geval nog recht op zes maanden kinderopvangtoeslag. Wanneer je tijdens deze zes maanden minder opvang gebruikt dan waar je recht op hebt, kun je er zelfs nog langer gebruik van maken! In de flyer zonder werk en toch gebruik maken van kinderopvang bij Sam&ko lees je hoe het werkt.

Heb je helemaal geen recht (meer) op de kinderopvangtoeslag? Dan kun je altijd nog gebruikmaken van peuterspelen op het kinderdagverblijf of van de peuterspeelzaal. Voor ouders die aan het solliciteren zijn en af en toe opvang nodig hebben, bieden wij de servicekaart. Hiermee kun je je zoon of dochter vijf dagdelen naar het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang brengen waar je voorheen ook gebruik van maakte.

Rechtstreekse uitbetaling kinderopvangtoeslag
Betaalt de Belastingdienst jouw kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan Sam&ko uit? Na het doorgeven van bepaalde wijzigingen stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch. Als je de volgende wijzigingen doorgeeft, dan stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch:

  • het stoppen van de kinderopvangtoeslag;
  • de verandering van dagopvang in naschoolse opvang;
  • het stoppen van de opvang op een locatie;
  • de start van (extra) opvang bij een andere kinderopvanginstelling.

Het rechtstreeks uitbetalen stopt niet als je de volgende wijzigingen doorgeeft:

  • de opvanguren
  • de uurprijs

Wat moet je doen?
Wil je dat de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan Sam&ko wordt uitbetaald? Ga dan na of de rechtstreekse uitbetaling aan Sam&ko is gestopt. Dit controleer je door na 24 uur opnieuw in te loggen in ‘mijn toeslagen’. De rechtstreekse uitbetaling is gestopt als je de wijziging ‘Verzoek stoppen uitbetaling aan kinderopvang’ ziet staan. Onder ‘Administratie’ geef je door dat je de toeslag weer aan Sam&ko wilt laten uitbetalen.