Alle informatie over kinderopvangtoeslag

We hebben alle informatie op een rij gezet

Kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid voor de kosten die u maakt voor kinderopvang. Ouders die beiden werken – of alleenstaande werkende ouders – kunnen deze toeslag aanvragen. Ouders die nog studeren of in een re-integratie- of inburgeringstraject zitten, hebben soms ook recht op kinderopvangtoeslag.

Voor meer informatie, een proefberekening, aanvragen of wijzigingen van de toeslag kunt u terecht op de site van de belastingdienst. Voor aanvragen en wijzigingen heeft u het registratienummer van de locatie nodig uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Maximum uurtarieven 2018
Het maximum uurtarief waarover de kinderopvangtoeslag wordt berekend, is in 2018:

 • € 7,45 voor opvang in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal
 • € 6,95 voor buitenschoolse opvang
 • € 5,91 voor gastouderopvang

Maximum uurtarieven 2019
Het maximum uurtarief waarover de kinderopvangtoeslag wordt berekend, is in 2019:

 • € 8,02 voor opvang in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal
 • € 6,89 voor buitenschoolse opvang
 • € 6,15 voor gastouderopvang

Rechtstreekse uitbetaling kinderopvangtoeslag
Betaalt de belastingdienst uw kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan Sam&ko uit? Na het doorgeven van bepaalde wijzigingen stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch. Als u de volgende wijzigingen doorgeeft, dan stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch:

 • het stoppen van de kinderopvangtoeslag;
 • de verandering van dagopvang in naschoolse opvang;
 • het stoppen van de opvang op een locatie;
 • de start van (extra) opvang bij een andere kinderopvanginstelling.

Het rechtstreeks uitbetalen stopt niet als u de volgende wijzigingen doorgeeft:

 • de opvanguren
 • de uurprijs

Wat moet u doen?
Wilt u dat uw kinderopvangtoeslag weer rechtstreeks aan Sam&ko wordt uitbetaald? Ga dan na of de rechtstreekse uitbetaling aan Sam&ko is gestopt. Dit kunt u controleren door na 24 uur opnieuw in te loggen in ‘mijn toeslagen’. De rechtstreekse uitbetaling is gestopt als u de wijziging ‘Verzoek stoppen uitbetaling aan kinderopvang’ ziet staan. Onder ‘Administratie’ kunt u doorgeven dat u de toeslag weer aan Sam&ko wilt laten uitbetalen.

Kinderopvangtoeslag en werkloosheid: gratis opvangmogelijkheden bij Sam&ko
Wanneer u werkloos raakt, heeft u in ieder geval nog recht op zes maanden kinderopvangtoeslag. Wanneer u tijdens deze zes maanden minder opvang gebruikt dan waar u recht op heeft, kunt u er zelfs nog langer gebruik van maken! In de flyer zonder werk en toch gebruik maken van kinderopvang bij Sam&ko leest u hoe het werkt. Heeft u helemaal geen recht (meer) op de kinderopvangtoeslag? Dan kunt u altijd nog gebruik maken van peuterspelen op het kinderdagverblijf of van de peuterspeelzaal. Voor ouders die aan het solliciteren zijn en af en toe opvang nodig hebben, bieden wij de servicekaart. Hiermee kunt u uw zoon of dochter vijf dagdelen naar het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang brengen waar u voorheen ook gebruik van maakte.