Duitse directeuren bezoeken Kindcentrum Het Palet.

Duitse directeuren bezoeken Kindcentrum Het Palet.

Afgelopen maandag 18 september bezochten twee Duitse directeuren van de organisatie Fröbel het Palet. Ze werden hier ontvangen door Sietske Nijland directeur van Het Palet, Linde Voskamp Clustermanager van Sam&ko, Barbara Mannaart Manager Verkoop en Marketing van Sam&ko en Marischka Thijssen van Raster Welzijn.

Fröbel is een organisatie uit de omgeving van Keulen, zij houden zich bezig met kinderopvang en met gezinsbegeleiding. Hun bezoek aan Deventer stond in het teken van ‘Sociaal Domein’, wat hun bij de Gemeente, Kindcentrum Het Palet en Kindcentrum Rivierenwijk bracht. Ze zijn zeer geïnteresseerd in de samenwerking tussen kinderopvang en basisscholen. Bij Kindcentrum Het Palet wordt naast onderwijs ook peuterspelen en kinderopvang van Sam&ko aangeboden. Na een rondleiding op de locatie is er veel gesproken over de manier waarop de samenwerking van de diverse partijen op Het Palet is vormgegeven. In Duitsland kennen ze die samenwerking niet waarbij verschillende expertises bij elkaar gebracht worden. We gingen dus uitgebreid in op hoe wij de verschillende domeinen verbinden om een compleet zicht op het kind te krijgen en houden. Waarom die gezamenlijke pedagogische visie zo belangrijk is en dat we een doorgaande lijn alleen kunnen opzetten als we echt samenwerken vanuit een zelfde blik.

Natuurlijk kwamen bij de voordelen van een Kindcentrum ook aan bod dat kinderen de hele dag dezelfde gezichten zien, dat we verbindingen leggen met meerdere partijen in de buurt (zoals speeltuinen) zodat de sociale structuur versterkt en we samen betrokken zijn bij het opvoeden en het onderwijs aan kinderen.

Dit was al nieuw genoeg voor onze Duitse bezoekers. Het vervolgens combineren van het preventieve veld aan school is daarbij nog een stap verder. Voor ons al vrij normaal, het Kinderwerk werkt immers al tijden samen met school en kinderopvang.

Het gesprek ging zowel over hoe we de dingen doen als waarom we ze doen. Er is veel kennis en ervaring uitgewisseld, een geslaagde dag dus!