Deskundigheidsbevordering rondom kindermishandeling

Deskundigheidsbevordering rondom kindermishandeling

Afgelopen najaar hebben al onze pedagogisch medewerkers deelgenomen aan deskundigheidsbevordering rondom kindermishandeling. Vanuit het beleid “het normale leven versterken” van de gemeente Deventer, hebben we in samenwerking met Kadera aandacht gegeven aan dit onderwerp.

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom is er een signalenkaart ontwikkelt om duidelijk te maken waar de aandacht op gevestigd moet worden bij deze verborgen problematiek. Deze kaart is een hulpmiddel om medewerkers alert te maken en houden op mogelijke signalen.

De scholing voor onze pedagogisch medewerkers bestond uit: een hoorcollege en een training. In het hoorcollege ontvingen de medewerkers algemene tips over het signaleren en voorkomen van kindermishandeling en uitleg over de meldcode kindermishandeling. In de training die daarna volgde hebben ze deze tips toegepast op hun eigen werk. Centraal hierbij stond de vraag wat je als medewerker kunt doen om een  gesignaleerde onveilige situatie aan te pakken. Deze deskundigheidsbevordering geeft hen ondersteuning in de omgang en relatie met ouders, de relatie tussen ouders en het effect op de kinderen daarvan. Ze hebben antwoord gekregen op vragen als: Wat kun je als medewerker betekenen voor ouders, wat kun je doen en waar kun je terecht als je hulp nodig hebt?

Heb je hier zelf vragen over of wil je hier meer over weten? Dan horen wij het graag.