Sam&ko weer open vanaf 11 mei aanstaande

Sam&ko weer open vanaf 11 mei aanstaande

Op 21 april is tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat de maatregelen rondom corona op onderdelen worden versoepeld. De scholen openen vanaf 11 mei in een aangepaste vorm. Vanaf 11 mei a.s. gaat ook de kinderopvang van Sam&ko weer open.

De kinderdagopvang en peuterspelen van 0 tot 4 jarigen en de gastouderopvang van 0 tot 12 jarigen zijn vanaf 11 mei volledig open. De buitenschoolse opvang gaat ook open, wel heeft het kabinet voor de BSO aanvullende voorwaarden benoemd.  Dit houdt in dat op de dagen dat kinderen naar school gaan, de BSO voor hen beschikbaar is. Wij werken op dit moment de concrete invulling hiervan voor Sam&ko uit.

De noodopvang die wij de afgelopen periode hebben geboden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen loopt door voor kinderen van 0 – 4 jaar. Voor kinderen van 4 jaar en ouder die tot deze groepen behoren, geldt dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Buiten deze tijden blijft de noodopvang van Sam&ko, in samenwerking met de gemeente Deventer, beschikbaar.

Overheid verlengt compensatie eigen bijdrage ouders

De overheid verlengt de compensatie van de eigen bijdrage voor ouders. Dinsdag is aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders doorloopt zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat betekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief voor zowel dagopvang, gastouderopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling.

Gezondheidsrisico’s

Het RIVM heeft in de persconferentie dinsdagavond aangegeven dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen beperkt zijn. Het is daarom voor jonge kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen, alleen wanneer dit mogelijk is. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wel afstand houden. Kinderen nemen daarom bij de deur van de groep afscheid. Hiermee borgen we dat we afstand houden van ouders en dat er niet onnodig meerdere volwassenen in de groepsruimte komen.

De komende periode werken de brancheorganisaties en de overheid samen een protocol uit om de opstart van de kinderopvang soepel te laten verlopen. Wat dit in de uitvoering betekent voor de opvang van uw kind(eren) vanaf 11 mei laten we u zo spoedig mogelijk weten. De adviezen van het RIVM en de brancheorganisaties blijven voor ons leidend.